மயில் அகவும், குயில் அகவுமா? சங்க இலக்கியங்களில் சொல் இணைகளின் நிலை

பா ரா சுப்பிரமணியன், பா இளமாறன்

Abstract


மயில் அகவும், குயில் அகவுமா? சங்க இலக்கியங்களில் சொல் இணைகளின் நிலை

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.